top of page

Institut for Muskulær Zoneterapi tilbyder uddannelsen til Muskulær Zoneterapeut. Uddannelsen er en del af konceptet på FDZ-Zoneterapeutskolen Dit Alternativ i Odense, hvor det er en integreret del af uddannelsen. Det samme gælder på Institutt for Helhetsmedisin i Oslo og i Bergen, hvor del 1 af uddannelsen er integreret.

Da uddannelsen også tilbydes til andre, - er konceptet som uddannelse nu af praktiske hensyn også tilknyttet Instituttet.

Konceptet er udviklet af Christian Slot og udvikles fortsat. Christian har som skoleleder og underviser skabt dette med baggrund i mere en 25 års erfaring og han har undervist mere end 600 zoneterapeuter enten som elever på skolen eller som kursister såvel i Danmark, som i Norge.

Under dette regi tilbydes uddannelsen fortsat på FDZ-Zoneterapeutskolen Dit Alternativ og på IFH i Norge, men uddannelsen kan også arrangeres på andre skoler - såvel i indland, som i udlandet. Hvis interesseret, så kontakt gerne instituttet.

“A journey of a thousand miles begins with a single step” 

- Lao Tzu

INSTITUT FOR

MUSKULÆR ZONETERAPI

Institut for Muskulær Zoneterapi ved Christian Slot tilbyder uddannelsen til Muskulær Zoneterapeut.

Uddannelsen er en integreret del af konceptet på Zoneterapeutskolen Dit Alternativ i Odense. Det samme gælder på Institutt for Helhetsmedisin i Oslo, hvor del 1 er integreret.

Uddannelsen  tilbydes også som overbygning til grunduddannelsen på andre skoler - f.eks. på TKZ-skolen i Varde, samt

på Den Danske Zoneterapeutskole i København.

Konceptet er udviklet af Christian Slot og udvikles fortsat. Christian har som skoleleder og underviser skabt dette med baggrund i mere en 30 års erfaring og han har undervist mere end 600 zoneterapeuter enten som elever på skolen eller som kursister såvel i Danmark, som i Norge. Uddannelsen kan også arrangeres på andre skoler - såvel i indland, som i udlandet. Hvis interesseret, så kontakt gerne instituttet.

rien certificat.png
bottom of page