© 2018 by Christian Slot

“A journey of a thousand miles begins with a single step” 

- Lao Tzu

INSTITUT FOR

MUSKULÆR ZONETERAPI

MUSKULÆR ZONETERAPEUT

Muskulær Zoneterapi er en effektiv, kraftfuld og anderledes måde at udføre zoneterapi på. Metoden er udviklet af Christian Slot og formålet er tildels at kunne behandle de fleste muskulære og ledmæssige lidelser, dels at sætte begrebet balance i højsædet. Med dette menes der både en balance fordelt via rygsøjlen og en energetisk balance. Disse er i virkeligheden samhørende, men set i forhold til indlæringen af teknikkerne, er de i første omgang adskilt.

Med dyb respekt for og fascination af føddernes evne til at fortælle om såvel muskelspændinger og ledmæssige problemer bliver du gennem minimum 85 lektioner vekslende mellem teori, demonstration og praktik ført mod en ny forståelse af såvel zoneterapien, samt udførelsen af denne. Der bliver tilføjet helt nye teknikker og dermed øges dine muligheder for at hjælpe dine klienter.

Uddannelsen udvides jævnligt, da området udvikles. Betragt de enkelte kursusdele som trin på en stige. Du skal have Muskulær Zoneterapi del 1 først, - derefter kan du bygge på med eksempelvis del 2 eller med MZ-Meridianterapi. Dernæst TKM-Zoneterapi og de enkelte dagskurser med Fokus PÅ.

 

UDDANNELSEN TIL

MUSKULÆR ZONETERAPEUT

På Muskulær Zoneterapi del 1 lærer du at placere og at teste de fleste af føddernes muskelzoner. Zonerne giver dig dermed et fantastisk indblik i kroppens spændinger og byder samtidig ind med en unik behand-ling af de fleste muskulære og hvirvelmæs-sige lidelser.

På modul 1 lærer du i princippet at udføre en massage af kroppen via de muskulære zoner.

Vi tilføjer desuden vigtige teknikker, der i princippet mest arbejder på det følel-sesmæssige, men som samtidigt har kraf-tige virkninger i det muskulære....

På Muskulær Zoneterapi del 2 undervises du i den grundlæggende energiforståelse, der ses som den bagvedliggende udløser af muskulære spændinger. Du lærer at se begge veje - fra muskler til energi og fra energi til muskler. Du trænes i at benytte føddernes organzoner og de muskulære zoner til diagnosticering, så de i fællesskab bekræfter hinanden og kroppens ubalancer - og dermed gør din behandling mere præcis og effektiv. Samtidig lærer du at benytte denne viden specifikt i forhold til musklerne, men også i forhold til det hele menneske.

Sådan har du aldrig brugt meridianerne før. Lær hvordan de hurtigt og effektivt kan ændre på såvel muskelspændinger, som på smerter - og ja, det hele foregår stadig på fødderne.

 
undervisning af Christian Slot

Nu har jeg haft klinik siden 1990 - og der går ikke en dag uden at jeg benytter dette fantastiske redskab. Det har både fået mig til at forundres og til at begejstres.

Fødderne er perfekte redskaber til på et lille område at formidle stor information – såvel muskulært som energetisk. Med de rigtige teknikker kan du opleve helt utroligt hurtig og effektiv respons på dine input, så velkommen på en uddannelse, som du tager i brug med det samme og som kan hjælpe så mange…

Med venlig hilsen

Christian Slot

 
 

MUSKULÆR ZONETERAPI DEL 1

Bergen: IFH

28.-31.03 2020 AFLYST PGA- KORONA

MZ-MERIDIANTERAPI

Sted: Aarhus - Logos

Datoer: 22. .- 24.05. 2020

Sted: Odensen - Dit Alternativ

Datoer: 17.-19. 09 2020

MUSKULÆR ZONETERAPI DEL 2

Sted: Odense

Datoer:01.-03. oktober, 05.-07. november og 27.november 2020

Pris: 7500,-

Sted: Oslo

Datoer: Følger

 
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

KONTAKT OG TILMELDING

Institut for Muskulær Zoneterapi

v/Christian Slot

mobil; 45 30209950

mail: kontakt@christianslot.com

Vestergade 39.2, 5000 Odense C, Danmark